Kirjakerho: Galenos – Johdanto lääketieteen opintoihin

Galenos, tuo pahamaineinen lääketieteellisten tiedekuntien valintakoekirja, on avannut monelle nuorelle oven yliopistomaailmaan. Toisille se on ollut hyvään nousuun lähteneen opiskelu-uran päätepiste. Aikana, jolloin Galenos kuului pakolliseen lukemistoon kaikille lääkärin urasta haaveilevalle, sitä pidettiin lähinnä pakollisena pahana ennen opintojen alkua, ja sen lukuisat (?) virheet olivat toistuvasti kritiikin kohteena. Suurten tunteiden herättäjänä se ei ole saanut ansaitsemaansa arvostusta oppikirjana.

Miksi Galenos kannattaa lukea?

Vanhenemisen biologia voi tuntua monimutkaiselta tai käsittämättömältä kokonaisuudelta, jos sitä yrittää hahmottaa ilman, että ymmärtää peruskäsitteitä ihmiskehon toiminnasta. Lukio antaa pohjatiedot käytännössä kaikista tieteistä, mutta pelkkä lukiopohja on usein riittämätön uuden tiedon tuottamiseen ja kriittiseen arviointiin. Galenos jatkaa siitä, mihin lukion biologian opetus päättyy. Se on laaja ja selkeä esitys ihmiskehon fysiologiasta sekä solubiologian ja immunologian perusteista. Se sisältää paljon laskukaavoja, joiden avulla ihmiskehon fysiikka, kemia ja biologia on integroitu yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Se sisältää myös pohjatiedot tilastomatematiikasta ja antaa eväitä tieteellisen tiedon kriittiseen arviointiin.

Galenosta on kritisoitu lukuisista virheistä. Suurin osa kritiikistä on kuitenkin vailla pohjaa ja tarkemman analyysin jälkeen näyttäisi perustuvan pääasiassa mutu-tuntumaan ja valintakokeissa epäonnistuneiden opiskelijoiden keskuudessa viljeltyyn defenssimantraan:

Galenos, sehän on täynnä virheitä! Kuinka ne [valintakokeen laatijat] oikein kuvittelevat, että kukaan täysijärkinen viitsisi sitä lukea?

Tietenkään Galenos ei ole virheetön. Kaikkeen tieteelliseen tekstiin tulee suhtautua kriittisesti, sillä kirjoittajat tekevät virheitä sekä huolimattomuuttaan että omien väärien käsitystensä pohjalta. Galenos ei sisällä sen enempää virheitä kuin muutkaan vastaavan laajuiset oppikirjat. Sen lukijat vain ovat olleet keskimääräistä tarkempia, jolloin pienetkään virheet eivät ole jääneet huomaamatta.

Kenelle Galenos sopii?

Suosittelen Galenosta pohjalukemiseksi kaikille niille vanhenemisen biologiasta ja elämän pidentämisestä kiinnostuneille, jotka eivät ole opiskelleet lääketiedettä, solubiologiaa tai biokemiaa yliopistotasolla. Pohjatietovaatimuksena kirjan käsitteiden ymmärtämiseksi riittävät lukion biologian kurssit. Ne lukijat, joita ura lääketieteen parissa ei houkuta, voivat hypätä kolme ensimmäistä lukua yli ja aloittaa suoraan luvusta 4.

Koko kirjan lukee ajatuksella läpi noin viikossa. Tämän jälkeen asiat kannattaa käydä läpi tarkemmin noin 20 sivun päivävauhdilla omia muistiinpanoja tehden. Tänä aikana voi myös laskea läpi kirjan esimerkkilaskut. Lisävinkkejä Galenoksen lukemiseen ja ymmärtämiseen löytyy lukuisilta parin vuoden takaisilta valintakoeaiheisilta nettisivuilta ja foorumeilta.

Aubrey de Greyn haastattelu Life Extension -lehdessä

Aubrey de Grey kuuluu maailman tunnetuimpiin radikaalin elämän pidennyksen kannattajiin, ja hän on esitellyt suunnitelmansa (SENS) vanhenemisen pysäyttämiseksi kirjassaan Ending Aging.

Tuoreessa Life Extension -lehden haastattelussa de Grey kertoo, missä vaiheessa SENS:n suunnittelu ja toteutus on tällä hetkellä (Best 2013).

Life Extension magazine® last interviewed renowned anti-aging expert Dr. Aubrey de Grey in February of 2006, and published a review of Dr. de Grey’s book Ending Aging in December 2007. Dr. de Grey’s SENS Foundation is aggressively seeking to extend the healthy human life span. With Dr. de Grey recently being named to the Scientific Advisory Board of the Life Extension Foundation®, we thought this would be a good time for a follow-up interview.

SENS by the way, stands for Strategies for Engineered Negligible Senescence.

The ultimate purpose of maintaining a state of negligible senescence is the postponement of age-associated disease as long as the therapies are reapplied.

Asiasta raportoi aikaisemmin Fight Aging! -blogi. Haastattelu on luettavissa Life Extension -lehden nettisivuilla.

Lähteet

Best, B., (2013) Interview with Aubrey de Grey, PhD, Life Extension Magazine, July 2013 [www]

Tiheä solunulkoinen aine takaa kaljumyyrikölle syöpäresistenssin

Kaljumyyriköt ovat monin tavoin poikkeuksellisia eläimiä. Ne voivat elää jopa 28-vuotiaiksi eli lähes 8 kertaa vanhemmiksi kuin muut saman kokoiset eläimet. Lisäksi ne ovat resistenttejä syövälle. Niiden syöpäresistenssin taustalla vaikuttaa ilmiö nimeltä aikainen kontakti-inhibitio eli ECI (early contact inhibition). Kontakti-inhibitio on kaikille soluille tyypillinen prosessi, joka pysäyttää solujen kasvun silloin, kun solut tulevat liian läheiseen kontaktiin joko keskenään tai solunulkoisen aineen kanssa. Ilman sitä solut kasvaisivat hallitsemattomasti muodostaen kasvaimia. Syöpäsoluissa kontakti-inhibitio on sammunut. Aikainen kontakti-inihibitio tarkoittaa sitä, että kaljumyyriköiden solut lakkaavat kasvamasta matalammilla solutiheyksillä kuin muiden eläinten solut, jolloin syöpäsolujen esiasteet seuloutuvat pois ennen kuin niihin ehtii kertyä syöpäkasvaimen syntymiseen vaadittavia mutaatioita. Toisin sanoen kaljumyyrikön soluja rangaistaan jo rikoksen suunnittelusta.

Kaljumyyrikkö (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Naked_Mole_Rat_Eating.jpg)

Tianin ym. (2013) tuore tutkimus pureutuu entistä syvemmälle kaljumyyriköiden syöpäresistenssiin. Tutkijat havaitsivat, että kaljumyyriköiden fibroblastit muuttavat kasvatusliuoksen ympärillään viskoosiksi. Tämä ilmiö johtuu solujen erittämästä hyaluronaanista eli HMM-HA:sta (high molecular mass hyaluronan), joka on molekyylimassaltaan moninkertainen muiden jyrsijöiden ja ihmisen hyaluronaaniin verrattuna (6-12 MDa; ihmisellä 0,5-2 MDa). HMM-HA toimii solunulkoisena signaalimolekyylinä, joka pysäyttää solun kasvun aktivoimalla tuumorisuppressori p16INK4a:n.

Hyaluronaanin tuotanto kaljumyyriköllä

Hyaluronaanin tuotannosta vastaavat HAS-enstyymit (hyaluronaanisyntaasi). Niitä tunnetaan kolme erilaista, HAS1, HAS2 ja HAS3. Kaljumyyriköiden ihon fibroblastit tuottavat ylimäärin HAS2:a. Niillä on Has2-geenissä on lisäksi mutaatio, jota ei ole havaittu millään muulla nisäkkäällä. Siinä kaksi arginiinia HAS2:n sytoplasmisessa silmukassa on korvattu seriineillä. Tämä mutaatio saa aikaan HMM-HA:n tuotannon. Lisäksi kaljumyyriköllä hyaluronaania pilkkovan hyaluronidaasi-entsyymin aktiivisuus on matalampi kuin ihmisellä, hiirellä tai marsulla, joten niiden suuri HMM-HA-määrä johtuu sekä tehokkaasta tuotannosta, että hitaasta poistosta.

Hyaluronaanin biokemiallinen vaikutusmekanismi

HMM-HA toimii solunulkoisena signaalimolekyylinä, joka aktivoi CD44-reseptorin, joka saa aikaan merlin-proteiinin defosforylaation. Defosforyloitunut merlin hidastaa solujen kasvua. Vastaava mekanismi toimii myös ihmisellä. Ihmisellä merlin-proteiinin mutaatio johtaa sairauteen nimeltä tyypin 2 neurofibromatoosi, jossa hermostoon kehittyy spontaanisti kasvaimia.

Tutkijat siis toteavat, että kaljumyyriköillä hyaluronaani-CD44-merlin-reaktiotie johtaa aikaiseen kontaki-inhibitioon ja tuumorisupressori p16INK4a:n on aktivoitumiseen.

Miten hyaluronaani suojaa kasvaimilta?

H-Ras V12 ja SV40 LT ovat molekyylejä, jotka saavat yhdessä hiiren fibroblastit muuntumaan syöpäsoluiksi. Kaljumyyriköiden soluihin niillä ei ole vaikutusta. Tutkijat testasivat HMM-HA:n yhteyttä syöpäresistenssiin kasvattamalla kaljumyyrikön soluja hyaluronidaasin ja CD44-vasta-aineen läsnäollessa. Molemmissa tilanteissa solut alkoivat H-Ras V12:n ja SV40 LT:n vaikutuksesta muodostaa nopeasti tiiviitä ryppäitä. Tämän jälkeen tutkijat siirsivät H-Ras V12:a ja SV40 LT:ä ekspressoivia kaljumyyrikön soluja hiireen. Poistamalla tämän jälkeen HMM-HA:n vaikutuksen, tutkijat saivat solut muodostamaan hiirelle kasvaimia, mitä ne eivät normaalisti tee.

Yhteenveto

Havainnot osoittavat, että HMM-HA on välttämätön komponentti kaljumyyrikön syöpäresistenssin kannalta. Tästä ei voida vielä päätellä, että HMM-HA:a tuottavan Has2-geenin siirto kaljumyyriköltä ihmiselle (puhumattakaan hyaluronaanipitoisista uskomushoitovalmisteista) johtaisi välttämättä syöpäresistenssin kopioitumiseen, sillä on hyvin mahdollista, että kaljumyyrikön syöpäresistenssi edellyttää lisäksi vielä toistaiseksi tuntemattomia komponentteja. Positiivista on, että HMM-HA vaikuttavaa reaktiotiehen, joka löytyy sellaisenaan myös ihmiseltä. Se, johtaako tämän reaktiotien aktivoiminen ihmisellä toivottuun tulokseen, jää jatkoselvittelyjen varaan.

Lähteet

Tian, X., Azpurua, J., Hine, C., Vaidya, A., Myakishev-Rempel, M., Ablaeva, J., Mao, Z., Nevo, E., Gorbunova, C., Seluanov, A., (2013) High-molecular-mass hyaluronan mediates the cancer resistance of the naked mole rat. Nature. 2013 Jun 19. doi: 10.1038/nature12234. [Epub ahead of print] [Pubmed] [Kuuntele Nature podcast]